Vinatech Nha Trang

Đặt hàng trước – Rước ưu đãi – Áp dụng cho dòng nano IPS series mới

Để chuẩn bị cho việc giới thiệu sản phẩm màn hình LG model 2020, LG và Vinatech Nha Trang  xin được gửi thông tin chương trình khuyến mãi mới như sau

 

  • Tên chương trình : Đặt hàng trước – Rước ưu đãi – Áp dụng cho dòng nano IPS series mới
  • Thời gian : áp dụng 15/5 đến 15/6

Đặt hàng trước – Rước ưu đãi – Áp dụng cho dòng nano IPS series mới
 
  • Cách thức áp dụng :
  • Người tiêu dùng trong thời gian chương trình sẽ được hưởng mức giá ưu đãi bên trên
  • Người tiêu dùng sẽ được giao hàng trong vòng 10 ngày kể từ khi kết thúc chương trình khuyến mãi 15/6

Đặt hàng trước – Rước ưu đãi – Áp dụng cho dòng nano IPS series mới