* NUC INTEL - COMPUTER STICK  | CÔNG TY TNHH VINATECH NHA TRANG