Vinatech Nha Trang

THÁNG LG

Tiếp tục chương trình đồng hành cùng khách hàng ...
LG và Vinatech tiếp tục khởi động " Tháng LG - Quà Mê Ly " 
Với giá trị quà tặng lên đến 7.190.000 khi quý khách hàng mua màn hình LG tại Vinatech Nha Trang 
THÁNG LG - QUÀ MÊ LY

Ngoài ra Chương trình dành cho khách hàng mua Laptop LG tại Vinatech Nha Trang  
Giảm giá đến 3.000.000
THÁNG LG - QUÀ MÊ LY
 
>