cpu-intel-core-i7-8700k-(3.7ghz-upto-4.7ghz-6c12t-12mb-1151v2-coffeelake)CPU Intel Core i7-8700K (3.7GHz Upto 4.7GHz/ 6C12T/ 12MB/ 1151v2-CoffeeLake) | CÔNG TY TNHH VINATECH NHA TRANG