pc-gaming-6-ryzen-3-12001050ti8gbPC GAMING 6 RYZEN 3 1200/1050Ti/8GB | CÔNG TY TNHH VINATECH NHA TRANG