plextor-px-256s3g-series-256gb-m2-2280-ata-6-gbs-(doc-550-mbs---ghi-510-mbs)Plextor PX-256S3G Series 256GB, M2-2280 ATA 6 Gb/s (Đọc 550 MB/s - Ghi 510 MB/s) | CÔNG TY TNHH VINATECH NHA TRANG