Vinatech Nha Trang

Đại tiệc lên đời cùng Vinatech Nha Trang

Đồng hành cùng nhãn hàng SamSung , 
Vinatech Nha Trang " Thu màn hình cũ Giá Cao " kết hợp giảm sâu đến 50% cho các model màn hình Samsung như sau : 
Đại tiệc lên đời cùng Vinatech Nha Trang
Đại tiệc lên đời cùng Vinatech Nha Trang
 Thời hạn chương trình  19/8 - 15/9