Vinatech Nha Trang

Liên hệ

Vinatech Nha Trang
1. Thông tin Công ty
- Địa chỉ: 14 Bà Triệu – TP. Nha Trang – T.Khánh Hòa
- Tel: 02583.816826 - www.vinatechnhatrang.com 

Thời gian làm việc:
+ Sáng 07h30 - 11h30 Chiều 13h30 – 18h00 (T2 - T7). Riêng ngày chủ nhật làm buổi sáng

 
Gửi liên hệ tới chúng tôi
Bản đồ đến Vinatech
 
>