Vinatech Nha Trang

Tuyển dụng

Vinatech Nha Trang tuyển dụng nhiều vị trí Tháng 06.2019

Vị Trí 1/ Admin Phòng bảo hành_ SL: 01 2/ Kế toán bán hàng_ SL 01 3/ Nhân viên kỹ thuật_SL 02 4/ Học viên kỹ thuật ...

Thông tin tuyển dụng

[Tin tuyển dụng] Công ty Vinatech Nha Trang cần tuyển: Kỹ thuật viên tin học, sữa máy in...
 
>