Vinatech Nha Trang

Vui Trung Thu cùng LG

Tên chương trình : “Hộp Qùa Trung Thu”

Thời gian chương trình : 15/9 đến 31/10

Nội dung chương trình : bán hàng đồng giá cho các dòng màn hình máy tính LG 

Vui Trung Thu cùng LG - Hộp Qùa Trung Thu

 
>