Vinatech Nha Trang

Chương trình khuyến mãi workfromhome Cùng LCD Samsung

Khi mua bất kỳ sản phẩm LCD Samsung từ 24" đến 27" các bạn đều được 

Hỗ trợ đến 200,000 để nâng cấp gói internet tại nhà, phục vụ cho việc làm việc tại nhà (WORK FROM HOME) hiệu quả hơn trong thời gian chống dịch Covid 19.

- Thời gian: 31/03 - 30/04

- Scheme chương trình:

Model 

Hỗ Trợ 

24"

100,000 

 27"

200,000


Chương trình khuyến mãi workfromhome Cùng LCD Samsung
 
>